Mats lægger Dr. Knock på bloggen

logoUgeskriftets blogosfære er blevet rigere: Mats Lindberg lægger ud med en fortælling om overdiagnostik i filmhistorien og nutidens krumspring i disease mongering. Dr.Knock-filmen er komisk men i aktuelle undersøgelser fremtræder et bekymrende mønster. Som Mats skriver: “Præcis som i filmen om Dr. Knock er det ofte læger, lægevidenskabelige selskaber og sundhedsmyndigheder, der driver udviklingen…. Udviklingen kaldes internationalt ”diagnosis creep”. Hvis vi skal kunne vende den, så vi ikke ender som i filmen om Dr. Knock, må vi nu anerkende behovet for at beskytte mennesker mod unødvendig diagnostik. Det kræver en bevidst holdning til problemet fra både lægestanden og vore sundhedsmyndigheder.”

%d bloggers like this: