Klip fra Læger uden Sponsors Facebook-gruppe…

I det sidste år har der været langt mere aktivitet i Læger uden Sponsors Facebook-gruppe end her på hjemmesiden. Nedenfor er klip fra nogle af indlæggene hidtil i år:

________________________________________________________________________________________

Jvf diskussionen i DK om interessekonflikter i lægemiddelstyrelsen, så er der også debat om EMA’s rolle og gennemsigtighed ift rådgivningen af medicinalfirmaer

ENGLISH.PRESCRIRE.ORG
_______________________________________________________________________________________
UGESKRIFTET.DK
Tak til Nikolai Brun og Doris Hovgaard, Lægemiddelstyrelsen, for et sobert debatindlæg som reaktion på min blog.
 ______________________________________________________________________________________

Lægemiddelstyrelse uden interessekonflikter ønskes…

POLITIKEN.DK
Eller er det reelt industriens interesser, som styrelsen varetager? Det vælter med interessekonflikter i styrelsen, helt op på topniveau.
__________________________________________________________________________________
Andreas Lundh har delt et link.

Interview med Anders Perner i Berlingske om industriens magt

B.DK
INTERVIEW: Der er andet end ren patientbehandling og patientsikkerhed, som tæller, vurderer professor Anders Perner efter det langstrakte forløb…
 ____________________________________________________________________________________

Debatten om fortrolige virksomhedsoplysninger vs patienternes interesse

VIDENSKAB.DK
Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt.
___________________________________________________________________________________

Tidligere chefredaktør for BMJ Richard Smith blogger om tidsskriftets manglende transparens og kommercielle interessekonflikter

BLOGS.BMJ.COM
Richard Smith: The hypocrisy of medical journals over transparency January 24, 2018 Medical journals generally favour transparency, but we’ve…
_________________________________________________________________________________

Forestil jer at formand for DSAM fik mange mio. kroner til forskning i personlig medicin fra Novo. Ville det give problemer for hans uvildighed som formand for et videnskabeligt selskab? Ville det give problemer for hans uvildighed som rådgiver for Sundhedsministeren om personlig medicin og Genom Center hvor planen er at give Novo og andre firmaer adgang? Ville det være et problem for jer?

Nu er det istedet formanden fra LVS. Er det et problem?

Der er en direkte forbindelse mellem Novos interesser og hans ansvarsområde. Varetager han patienternes interesser? Varetager han Novos interesser? Varetager han egne interesser? Varetager han LVS interesser? Varetager han finansministerens interesser? Varetager han Sundhedsministerens interesser?

RIGSHOSPITALET.DK
Forskningsbiobank får del i millioner ​​Novo Nordisk Fonden har uddelt 2017 Challenge-bevillingen, og nogle af millionerne går til en unik biobank på Rigshospitalet. 19. januar 2018, KL 12:50 SideindholdNovo Nordisk…
_________________________________________________________________________________________
Mats Lindberg har delt et link.

Et indlæg i debatten om Lægemiddelstyrelsen. Del det gerne!

UGESKRIFTET.DK
Mens læger og patienter gerne vil have evidens for at lægemidler virker, før de markedsføres, vil Lægemiddelstyrelsen gerne have evidens for, at den kan bringe nye lægemidler til patienterne så hurtigt som muligt. Det skriver…
____________________________________________________________________________________

Sverige, Norge, Frankrig, Østrig og Tyskland har en lægemiddelstyrelse som ikke henter deres ledelse i medicinalindustrien. Er det tid til at starte en underskriftindsamling, så vores lægemidler ikke godkendes af folk, der har aktier i de firmaer de skal godkende lægemidler fra?

UGESKRIFTET.DK
Lægemiddelstyrelsen mener, at vi i bedste fald skulle have misforstået deres udsagn om, at…
____________________________________________________________________________________________

Fra alltrials.net ‘s video’er – essensen af problemet:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-RXrGLolgEc

YOUTUBE.COM
Around half of the clinical trials done on medicines we use today are not published. A tragic truth that…
___________________________________________________________________________________________
Andreas Lundh har overført en fil.

Patients not patents. Kommentar af Peter Gøtzsche om ændring af status quo

PDF
_________________________________________________________________________________

Godt nyt år!

Nytårsbrev – Læger uden Sponsor

Kære alle deltagere i netværket i Læger uden Sponsor!

Så er 2017 ved at være forbi. Jeg har nedenfor skrevet en lille ”årsberetning” – set fra mit perspektiv.

Årets helt store hændelse var Region Syddanmark udmelding, at lægernes efteruddannelse ikke længere skal sponsoreres af industrien. Hurtigt fulgte Region Midtjylland efter, mens de øvrige regioner har været mere tøvende. Vi har i debatindlæg argumenteret for at Region Syddanmarks linje er den rette.

Danmark er et af de lande med det højeste forbrug af opioider. I 2017 satte Danmarks Radio fokus på problematikken. I juni kom der en udsendelse om patienter, der var blevet afhængige af tramadol. Lægemiddelstyrelsen havde efter eget udsag indtil da ikke troet, at man kunne blive afhængig af tramadol (sic!). I december kom dokumentaren ”Smerter til salg”, som beskrev hvordan alliancen mellem opioid-producenter og enkelte smertelæger har skabt en epidemi af opioid-afhængige patienter.
Ligesom i USA er det i Danmark læger/lægemiddelindustri samfundets største leverandør af narkomaner. Det er meget alvorligt, og det er skuffende, at Lægemiddelstyrelsen først agerer når omtale i medierne kalder på handling. Noget tyder på, at Lægemiddelstyrelsen er blevet endnu mere knyttet til industrien end tidligere. Karsten Juhl Jørgensen og Peter Gøtzsche skrev en kronik om det.

 

Ved indgangen til 2018 står Netværket Læger uden Sponsor stærkere end nogensinde:

 • Vi fortsætter at skrive debatartikler – ikke mindst takket være den utrættelige Peter Gøtzsche.
 • Vor Facebook-gruppe har nu 55 medlemmer, og der har under året været mere end 100 opslag. Stor tak til Kristine Rasmussen og Andreas Lundh, som har været primus motorer! Adressen er https://www.facebook.com/groups/557108611148726/.
 • Der er etableret en blog på ugeskriftet.dk. Der har i 2017 været ni blogindlæg – de fleste med tilknytning til Læger uden Sponsors interessefelt.
 • Hjemmesiden laegerudensponsor.dk har som forventeligt kørt på lavt blus i takt med at alt mere aktivitet er flyttet over til Facebook, men indeholder fortsat de væsentlige informationer om netværket.
 • Medlemstallet stiger sagte men sikkert og er nu 180. I 2017 har vi især fået mange tilmeldinger fra medicinstuderende. Det tyder på en lys fremtid for Læger uden Sponsor.

 

De målsætninger, som vi desværre ikke nåede at indfri i 2017, er et årligt møde/arrangement, en håndbog for læger der vil undgå sponsorering, Twitter-aktivitet, og et dagskursus om ”Critical Appraisal”. Det må vi arbejde videre med i 2018 J.

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt 2018!!!

Mats Lindberg

Cochrane review om industrisponsorering og forskningsresultater

cochrane-57Andreas Lundh og kollegaer har begået en omfattende oversigt efter alle metaanalysekunstens regler om “Industry sponsorship and research outcome“. Konklusionen baseret på 75 oversigtsstudier omhandlende mere end 6.000 kliniske forsøg er: “Sponsorship of drug and device studies by the manufacturing company leads to more favorable efficacy results and conclusions than sponsorship by other sources. Our analyses suggest the existence of an industry bias that cannot be explained by standard ’Risk of biasassessments.” Politiken har fulgt op med en dobbeltside med konkrete eksempler: Janssen risperidon-trick hvor man sammenlignede med haloperidol i høj dosis og vupti, så gav det nye stof færre bivirkninger – Pfizer/Parke-Davis rundtur gennem diagnoserne for at finde noget gabapentin kunne bruges på (uden at publicere de negative studier). Der henvises også til en editorial i BMJLundh + Bero “The ties that bind” og kommenteres på den skævvridende incitamentsstruktur for forskerne og konsekvenserne for samfundet. Og Politiken gengiver også Andreas dystre forudsigelse at der nok skal komme noget medieomtale ud af deres Cochranereview – men “om et par måneder er alt ved det gamle”.

Bivirkninger publiceres ikke!

En systematisk review i PloS Medicine har undersøgt i hvilken grad bivirkninger fra kliniske forsøg bliver publiceret. Forskerne fandt 28 studier, der sammenlignede hvordan bivirkninger fra kliniske forsøg rapporteres i de publicerede artikler i videnskabelige tidskrifter med andre kilder til information om det samme kliniske forsøg.

Der var information om bivirkninger i kun 46% af tidskriftsartiklerne – sammenlignet med 95% af de ikke-publicerede dokumenter. I gennemsnit blev 64% af bivirkningerne ikke nævnt i de publicerede artikler. 

Vi læger hører ofte, at vi skal basere vores behandlingsvalg på
publicerede videnskabelige artikler. Disse data, ligesom mange andre, tyder på at vi desuden bør tage hensyn til underrapportering af bivirkninger og andre former for alltrials_basic_logo2
kommerciel bias.

Jeg tror ikke patienterne synes det er godt nok, at vi systematisk overser 2/3 af bivirkningerne.

Derfor er det vigtigt, at ALLE data fra kliniske forsøg bliver publiceret! Det er det som AllTrials arbejder for. 

FDA udelukker folk med en mening

fin-vs-int-coiIntellektuelle interessekonflikter ? De findes bestemt og består i vinkling af folks perspektiv på baggrund af ureflekteret fastholden i grundlæggende antagelser om tingenes sammenhæng på trods af evidens for modsatrettede argumenter. Årsag kan være træghed eller sekundære gevinster som anerkendelse/status. Disse bias kan gå i alle retninger. Hvorimod finansielle COI går i en retning – i giverens. Eksempler herpå er mediko- og medicinalindustriens systematiske fordrejninger af den videnskabelige dokumentation vedr egne produkter (kaldet markedsføring) som mange meningsdannere med lægekitler engagerer sig i.

Lenzer gør i British Medical Journal opmærksom på at det amerikanske lægemiddelagentur FDA i et udkast til nye retningslinjer foreslår at frasortere eksperter hvis upartiskhed muligvis kan blive sat spørgsmål tegn ved af en “fornuftig person”. Hun fremdrager eksempler hvor FDA har udelukket kritiske stemmer fra rådgivningen (på anmodning fra industrien). Hun gengiver positioner fra eksperter i videnskabelig integritet der understreger at videnskabelig uenighed ikke udgør intellektuel bias. FDA har ikke villet svare på tidsskrifts spørgsmål om disse hændelser eller kritikpunkter eller hvorvidt samme politik nogensinde er kommet i anvendelse når en ekspert har givet udtryk for støtte til et produkt. Sigende.

Læger uden sponsors høringssvar

udklip_18Netværket har afgivet et høringssvar vedr ændring af bekendtgørelse og vejledninger om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.

1.Vi lægger vægt på at forskellige grader af tilknytning/interessekonflikt momentant, tydeligt og umiddelbart bør fremgå af listen for de patienter og borgere, der bruger den, fx ved en farvemarkering. Patienterne/borgerne skal ikke behøve klikke videre for at finde ud af tilknytningens art og honorarets størrelse og herefter selv fortolke betydningen.

2. Læger uden sponsor mener, at læger der udfører konkret rådgivning ift. behandling, som eksempelvis kliniske farmakologer og kliniske mikrobiologer bør være omfattet af reglerne. Radiologer bør være omfattet, idet de ofte har indflydelse på indkøb af medicoteknisk udstyr. Medicinske opinionsdannere bør være omfattet, fordi de påvirker andres ordinationer. Begrebet ”medicinsk opinionsdanner” kan defineres, som deltagelse i offentlig debat om behandling eller offentlige indkøb, eller deltagelse i udvalgsarbejde/udarbejdelse af kliniske retningslinjer.

3. Læger uden Sponsor foreslår, at offentliggørelsen af honorarer inddeles i 3 kategorier:

 • Honorar direkte til læge eller firma som ejes/kontrolleres af lægen (med beløb)
 • Honorar til arbejdsplads/forskningskonto etc. (med beløb)
 • Frasigelse af honorar (med beløbet 0 kr.)

Inddelingen kan med fordel kombineres med en farvemarkering, som foreslået ovenfor.

4. Læger uden sponsor mener at det bør tydeliggøres hvad der konkret menes med artikelskrivning.

5. Læger uden Sponsor foreslår, at tilknytning ifm. forskning inddeles i:

 • Primær investigator eller overordnet ansvar – honorar eller sponsorat (med beløb).
 • Investigator – med kontakt til virksomhed og/eller honorar eller sponsorat (med beløb)
 • Investigator uden kontakt til lægemiddelvirksomhed og uden honorar.

Inddelingen kan med fordel tydeliggøres ved en farvemarkering.

6. Læger uden Sponsor mener, at alle data fra listen over sundhedspersoner med tilknytning til virksomheder bør gøres tilgængelig i analyserbar form for offentligheden og forskere.

Se dokumenterne og hele høringssvaret.

Dollars for Docs

propublica20imagescaziqg02ProPublicas initiativ “Dollars for Docs” har tidligere vist at den amerikanske lægemiddelindustri fra august 2013 til december 2014 betalte næsten 4 milliarder dollar til amerikanske læger og undervisningssygehuse (baseret på Centers for Medicare and Medicaid Services Open Payments data). Nu har non-profitorganisationen fremlagt en analyse sammen med NPR, Boston Globe og Tampa Bay Times. Man koblede ovennævnte dataset med data om lægernes ordinationspraksis i Medicare’s prescription drug program (læs om metodologien her). Forskergruppen under ledelse af Aaron Kesselheim fandt en entydig korrelation. Og den gælder uden bagatelgrænse – Even a meal can make a difference.

 

 

%d bloggers like this: