Kontaktpersoner

Peter Gøtzsche   Telefon: 35 45 71 12. Mail

Interesseområder: Bias i sundhedsvidenskabelig forskning. Uvildig information til sundhedsprofessionelle og til borgerne.

Mats Lindberg   Telefon: 20 93 09 79 Mail
Interesseområder: Intern Medicin. Reumatologi. Producentuafhængig lægemiddelinformation. Kommercielle aktørers indflydelse på klinisk forskning. Interessekonflikter i sundhedsvæsenet. Sygeliggørelse, herunder “Disease mongering”. Sundhedsøkonomi.

Lisbeth Kortegaard   Telefon: 22 48 64 15 Mail
Interesseområder: Børne- og Ungdomspsykiatri, psykiatri, medikaliseringstendenser, disease-mongering.

Thorsten Schumann   Telefon: 22 84 20 98 Mail
Interesseområder: Børne- og Ungdomspsykiatri. Off-label use. Interessekonflikter i sundhedsvæsenet.

Lars Kristian Storr   Telefon: 44 69 22 33 Mail
Interesseområder: Neurologi.

Kristine Rasmussen. Telefon 30 69 10 58 Mail
Interesseområder: Almen medicin. Interessekonflikter i sundhedsvæsenet og forskning. Industrisponsoreret forskning. Overdiagnostik og overbehandling.

Andreas Lundh, Telefon: 50 22 52 98  Mail
Interesseområder: Interessekonflikter i sundhedsvæsenet. Industrisponsoreret forskning. Infektionsmedicin.

John Brodersen, Telefon: 20276181 Mail
Interesseområder: Almen medicin, forebyggelse, hvorledes raske personer gøres til patienter (medikalisering og sygeliggørelse), informeret samtykke, medicinsk etik, overdiagnostik og dermed overbehandling (disease mongering, diagnostisk skred og fund af harmløse abnormaliteter og patologiske forandringer).

PRÆSENTATION AF KONTAKTPERSONERNE

Peter C. Gøtzsche, som er leder af Det Nordiske Cochrane Center i København, er et velkendt navn i debatten om skævheder i klinisk forskning både i Danmark og internationalt. Han er nok den person i Danmark, der i højest grad associeres med begrebet evidensbaseret medicin. Gøtzsche står bag en lang række videnskabelige artikler, og han har sammen med Henrik R. Wulff skrevet “Rationel Klinik”, som er en klassisk bog om det grundlag, som læger træffer beslutninger ud fra.

Mats Lindberg er speciallæge i intern medicin og reumatologi og Master of Health Administration. Han blev kendt som en livlig debattør om lægemiddelbehandling som amtslig lægemiddelkonsulent i Sønderjyllands Amt i perioden 2001-2004. Han var bl.a. den person i Danmark, der først slog alarm om risikoen ved gigtmedicinen Vioxx, der i dag er fjernet fra markedet. Mats Lindberg har en lang karriere i sygehusvæsenet bag sig – indenfor reumatologi, intern medicin og Akutmedicin, men arbejder nu som kommunallæge i Haderslev Kommune.

Lisbeth Kortegaard er speciallæge og ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri. Hun har i en årrække været ansat som speciallæge og overlæge i det offentlige sygehusvæsen, men har valgt i en periode at arbejde som free-lance med forskellige typer opgaver af klinisk og rådgivningsmæssig karakter.

Thorsten Schumann er overlæge ved Psykiatrien i Region Syddanmark,  Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa. Han var en af de første i Danmark, der påpegede den usikre evidens bag og risici ved anvendelse af SSRI-præparater til børn og unge.

Lars Kristian Storr arbejder pt. på Glostrup Hospital, neurologisk afd. og er ved at uddanne sig til speciallæge i neurologi. Lars har skrevet PhD. i dissemineret sclerose og har deltaget i flere fase 3 forsøg sponsoreret af lægemiddelindustrien. Gennem de senere år er han blevet tiltagende bevidst om lægemiddelindustriens omfangsrige påvirkning af sundhedssektoren.

Kristine Rasmussen er ved at videreuddanne sig som speciallæge i almen medicin i Region Hovedstaden. Arbejder på et forskningsprojekt med Det Nordiske Cochrane Center i København og er ansat som Honorary researcher på Imperial College i London. Hun har forud for start på videreuddannelsen taget en Master of Science in Epidemiology and Biostatistics på Imperial College, London og arbejdet i England som både forsker og læge.

Andreas Lundh er ved at videreuddanne sig til speciallæge i infektionsmedicin og arbejder som postdoc på Center for Evidensbaseret Medicin på Odense Universitetshospital.  Han er tidligere ph.d.-studerende ved Det Nordiske Cochrane Center og forsker i interessekonflikter og bias i industrisponsorerede forsøg. Desuden underviser han medicinstuderende og læger i evidensbaseret medicin.

John Brodersen er praktiserende læge og professor på Afdeling og Forskningsenheden for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og på Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Sjælland. Hans forskning og undervisning er fokuseret på forebyggelse, risiko, screening, med specielt fokus på hvordan raske personer bliver utilsigtet gjort til patienter af sundhedsvæsenet. Han har bl.a. undersøgt de psykosociale konsekvenser hos personer, der har fået et falsk positivt svar ved screening for kræftsygdomme. Han har et stort internationalt og nordisk netværk, bl.a. er han medlem af den videnskabelige komité til kongresser ”Preventing Overdiagnosis”  samt medlem af netværket Nordisk Risikogruppe. Sammen med sine nordiske kollegaer har han skrevet bogen ”Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed?”. John Brodersen har publiceret bredt i danske, nordiske og internationale videnskabelige tidsskrifter.

En kommentar

  1. […] Kontaktpersoner […]

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: