Om os / About us / Über uns

Læger uden sponsor er et netværk af læger og medicinstuderende, som ønsker at fremme uafhængighed af kommercielle interesser i såvel forskning som patientbehandling.
Netværket blev præsenteret for kollegerne i en artikel i Ugeskrift for Læger i januar 2005.

Et væsentligt mål for netværket er at synliggøre de interessekonflikter i sundhedsvæsenet, som sponsorering, forskningssamarbejde og gaver fra kommercielle interessenter medfører.

Netværket er åbent for alle læger og medicinstuderende, som ser problemer i den udbredte anvendelse af kommerciel sponsorering i medicinsk forskning og i lægers uddannelse. Meld dig ind her.

Vor opfattelse af rollefordelingen i Sundhedsvæsenet og af den tilgængelige evidens på området fremgår af menuen “Vi anerkender“.

Vores mål fremgår af menuen “Vi vil“.

Se powerpoint om Læger uden sponsor her

About (English)        Über (deutsch)

%d bloggers like this: